Retourneren

Je hebt de mogelijkheid je bestelling, of een gedeelte hiervan, te retourneren binnen 30 dagen na ontvangst van jouw bestelling. Het retourneren van een product kan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Producten zijn (zover dit redelijkerwijs mogelijk is) ongeopend
 • De labels zijn onbeschadigd
 • De producten zitten in de originele verpakking

Om je retourzending snel te kunnen afhandelen willen wij je vragen om de volgende informatie mee te sturen:

 • Factuur of orderbevestiging inclusief je ordernummer
 • De geretourneerde producten
 • Reden van retour, bij voorkeur middels het herroepingsformulier (klik hier voor het formulier)

Pak je bestelling weer in en gebruik hiervoor een stevige verpakking, gebruik hiervoor het liefst de originele verpakking. Op die manier is de kans op beschadigingen zo klein mogelijk. Je bent als koper zelf verantwoordelijk dat de producten weer onbeschadigd bij ons aankomen.

Retouradres:
PLUS-DistrElux
Spoorhavenweg 25
9649 JR Muntendam

Wanneer je een verkeerd product hebt ontvangen of het bestelde product is bij ontvangst beschadigd, neem dan contact op met onze klantenservice alvorens je de producten retour stuurt. Vermeld hierbij je ordernummer, de reden van retour en voeg een foto toe van het betreffende product en/of beschadiging.

Wanneer je je bestelling, of een gedeelte hiervan, wil retourneren omdat je bijvoorbeeld een verkeerd product of verkeerde hoeveelheid hebt besteld, dan zijn de retourkosten voor eigen rekening. Ook wanneer je je pakket weigert bij aflevering of je pakket niet ophaalt bij een PostNL afhaallocatie, zijn de deze kosten voor eigen rekening. De kosten voor de retourzending worden in dat geval verrekend met het betaalde aankoopbedrag, alvorens terugbetaling plaatsvindt. Wij zullen de tarieven van PostNL rekenen wat neerkomt op €5,95 per doos, voor actuele prijzen verwijzen we je naar PostNL.

Wanneer je als koper je bestelling, of een gedeelte hiervan, retour stuurt, is het risico voor de koper. Dit houdt in dat PLUS-DistrElux niet aansprakelijk is voor het beschadigen en/of verlies van je geretourneerde producten. Bewaar dan ook de Track & Trace code van je retourzending goed.

Zodra wij je retourzending hebben ontvangen wordt het door jou betaalde aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan je terugbetaald.

 

Deze retour procedure is niet verplicht.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

 • Voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Voor overeenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 • Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons DistrElux B.V. (Rondeboslaan 35, 9936 BJ Delfzijl, +31 (0) 858 082 151, info@distrelux.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft

Herroeping is niet mogelijk bij geopende flessen of flessen waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Retouradres
Het adres waar de retourzendingen naartoe zullen gaan is:

Spoorhavenweg 25, 9649 Veendam

 

Het onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform)

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) is een officiële website die door de Europese Commissie beschikbaar is gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken. Het ODR-platform helpt consumenten en handelaren hun geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter.

Wanneer u een klacht heeft, of van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, willen wij u vragen om allereerst contact met ons op te nemen via plus@distrelux.com. Wij hopen u bij te kunnen staan en uw klacht op te kunnen lossen alvorens u een klacht indient via het ODR-platform.

Wij hebben service hoog in het vaandel staan en willen onze dienstverlening continue blijven verbeteren. Wij hanteren dan ook de hoogste norm als het gaat om het beheren en oplossen van eventuele vragen en/of klachten van onze klanten. Mocht u toch van mening zijn dan wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld en wilt u een consumentenklacht indienen, dan willen wij u doorverwijzen naar de website van het ODR-platform.